หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เที่ยวชมทะเลหมอก

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" การบริหารจัดการที่ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข "
 
 
 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
         
   
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า พนังกั้นน้ำ คันกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ
     
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและการระบายน้ำ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าในชุมชน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบไฟจราจร โทรศัพท์
และประปา
 
  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษาและระบบข้อมูลข่าวสาร
     
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านอาชีพ
     
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม
     
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุข
     
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแหล่งอบายมุข
     
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ
 
  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     
การส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษ
 
  การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมการลงทุน
     
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
  การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา
     
การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น การบริหารงานจัดการ และพัฒนาบุคลากร
         
   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่น
     
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.056-789-417
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร : 056-789-417
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
จำนวนผู้เข้าชม 7,090 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10