หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลเฉลียงทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
วัดธรรมยาน
เขาค้อ
ทต.เฉลียงทอง
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
“การบริหารจัดการที่ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข”
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เป้าหมาย
 

แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า พนังกั้นน้ำ คันกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและการระบายน้ำ

แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าในชุมชน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบไฟจราจร โทรศัพท์และประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าหมาย
 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษา และระบบข้อมูลข่าวสาร

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านอาชีพ

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุข

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแหล่งอบายมุข

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการ
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทียว
เป้าหมาย
 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมการลงทุน

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพาณิชยกรรม
และการท่องเทียว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าหมาย
 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น การบริหารงานจัดการและพัฒนา บุคลากร
เป้าหมาย
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วนในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 
 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-789-417
   
  เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
  โทรศัพท์ : 056-789-417 โทรสาร : 056-789-417
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,519,305 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10