หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลเฉลียงทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเฉลียงทอง
วัดธรรมยาน
เขาค้อ
ทต.เฉลียงทอง
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
  บทบาทหน้าที่สำนักปลัด
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการกลาง งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำร่างเทศบัญญัติ งานประชุมสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง , สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง งานทะเบียนราษฎร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด และราชกรทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้ เป็นไปตามนโยบายแพวกาง และแผนการปฏิบัติราชกรของเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ
 
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
 
งานแผนงานและงบประมาณ
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
งานสวัสดิการสังคม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายปกครอง
 
งานนิติการ
งานทะเบียนราษฎร
 
งานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  บทบาทหน้าที่กองคลัง
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งบทดลองประจำเดือน/งบแสดงฐานะการเงินประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
งานการเงิน
งานบัญชี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
  บทบาทหน้าที่กองช่าง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักกล การรวบรวมประวัติ การควบคุม การปฏิบัติงาน ควบคุมกรปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวซ้องและที่ได้รับมอบหมาย กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายการโยธา
 
งานจัดสถานที่และดูแลพื้นที่สาธารณะ
งานผังเมือง
 
งานสาธารณูปโภค
งานกิจการประปา
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-789-417
   
  เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
  โทรศัพท์ : 056-789-417 โทรสาร : 056-789-417
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,626,858 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10