ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      ทำเนียบกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขฯ
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการ ฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
      ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) รอบปีงบประมาณ 2562
      แนวทางสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
      หลักพอเพียง
      ระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดทำศพพร้อมแบบคำขอ
      คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
      การจดทะเบียนคนพิการ
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      เอกสารเผยแพร่ความรู้
      องค์ความรู้สำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 
       วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่( 4/30/2018 2:31:49 PM )
       ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สัญจร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐( 10/19/2017 10:20:53 AM )
       ปลูกต้นดาวเรือง " เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ "( 10/19/2017 9:46:26 AM )
       โครงการฝึกอบรม " การทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่ประชาชนเทศบาลตำบลเฉลียงทอง "( 10/18/2017 12:03:42 PM )
       ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560( 10/18/2017 11:20:43 AM )
       " Big CleaningDay "( 5/8/2017 3:35:56 PM )
       " งานวันมะม่วง 2560 "( 5/3/2017 4:19:32 PM )
       " โครงการประชุมชี้แจงการส่งเสริมสุขภาพจิตเวช "( 4/3/2017 11:49:51 AM )
       โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ( 3/27/2017 2:31:17 PM )
       " ทอดกฐินสามัคคี " ณ สำนักสงฆ์ห้วยน้ำบ่อ หมู่ 8( 11/22/2016 3:54:04 PM )
       "พิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "( 11/22/2016 2:43:12 PM )
       " วันปิยมหาราช 2559 "( 11/2/2016 4:13:19 PM )
       " ไผ่สัมพันธ์เกมส์ " ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558( 11/12/2015 9:32:09 AM )
       ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่4 บ้านหัวโตก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558( 11/11/2015 3:23:05 PM )
       วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558( 11/11/2015 12:23:23 PM )


จำนวน : 30 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2  

 
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
555 หมู่ 7 ต.นาเฉลียง
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
โทร /แฟกซ์  056-789415,056-789417
e-mail :chaliangthong@chliangthong.go.th